Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri

Kontakt

 

Občianske združenie Naše Považie vzniklo 2.novembra 2007 za účelom využitia príležitosti financovania rozvoja svojho územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky so zameraním sa na os 4 - prístup LEADER. Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku.


MAS Naše Považie združuje 44 samospráv okresov Považská Bystrica a Púchov, partnerov z oblasti podnikateľského a neziskového sektora pôsobiacich na území týchto samospráv i fyzické osoby. Všetci členovia majú možnosť podieľať sa na rozvoji regiónu a spolu vytvárajú miestne partnerstvo, ktorého úlohou je vytvorenie, implementácia a riadenie stratégie rozvoja územia na miestnej úrovni.

Sídlo:

MAS Naše Považie
Štefánikova 821
020 01 Púchov


Adresa kancelárie:

MAS Naše Považie
Námestie slobody 1 400
020 01 Púchov
 
Zamestnanci:
Ing. Martina Bednárová, manažérka MAS Naše Považie
Ing. Miroslava Repáčová, administratívna pracovníčka MAS Naše Považie
 

Telefón:

+421907223518


E-mail: