Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri

Späť

Udiča

LAT: 49.16446693
LNG: 18.40020784
1976, 018 01 Udiča, Slovensko

Územie terajšej Udiče bolo osídlené už v neolite. V rímskych dobách sa na tomto území nachádzalo významné sídlisko. Najväčší rozkvet však zaznamenala v období lužickej a púchovskej kultúry. Vystriedalo sa tu veľké množstvo rozličných národov a kmeňov. Boli tu Kelti, Avari, Húni, Skýti, Góti a Sarmati.

Nevieme presne určiť, v ktorom roku obec vznikla. Prvá písomná zmienka sa nachádza v listine vydanej 17. júla 1321 uhorským kráľom Karolom, ktorý daroval dve Udiče (Malú a Veľkú) spolu s Prosným a Hatným majstrovi Ondrejovi, synovi Kilianovmu. Dovtedy bola Udiča kráľovským majetkom. Dve Udiče už vtedy boli existujúcimi sídlami a v rokoch 1332–1333 existovala v Malej Udiči aj fara, ktorá už tiež nebola nová, čo znamená, že osídlenie a obec jestvovala už niekoľko storočí predtým.

V roku 1471 pripadli obe Udiče k bystrickému hradnému panstvu nárokovým právom rodu Podmanických.

V roku 1598 Veľká Udiča ešte stále patrila k považskobystrickému hradnému panstvu, bolo v nej 30 domov, z toho 13 sedliackych a 17 želiarskych (200 obyvateľov). Malá Udiča patrila zemanom, mala 17 domov, 9 sedliackych a 8 želiarskych (100 obyvateľov). Malá Udiča až do konca feudalizmu patrila zemanom, nikdy neprislúchala k žiadnemu hradu.

Podľa farskej kroniky bolo obyvateľstvo začiatkom 17. storočia evanjelického vierovyznania a v Malej Udiči mali kostol aj faru. V druhej polovici 17. storočia pod vplyvom vtedajších zemepánov prestúpilo obyvateľstvo do rímskokatolíckej cirkvi.

Udica
c9819e45
acde3262

Tip na výlet