Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri

Späť

Slopná

LAT: 49.05049765
LNG: 18.40692677
1961, 018 21 Slopná, Slovensko

Slopná je stará obec, svedčí o tom prvá písomná zmienka doložená v listine z roku 1277, kde je Slopná uvedená ako possessio Szlopna. Obec pôvodne patrila k Trenčianskemu hradu. V roku 1323 ju trenčiansky župan Demeter daroval Tomášovi synovi Ogoliča, od ktorého pochádza rodina Slopňanských. Táto rodina patrila medzi najstaršie zemianske rodiny v Trenčianskej stolici. Medzi najstaršie spomínané postavy patrí, Gašpar literát zo Slopnej (Caspar literatus de Zlopna), uvádza sa ako bojovník v službách kráľa Mateja. V Slovenskej listine z roku 1460 sa spomína pod slovenským menom Caspar Slopnansky. Ďalšou historickou postavou, ktorá sa spomína bol Menhard zo Slopnej, tento daroval v roku 1466 kráľovi 800 forintov, za čo dostal do zálohy Teplú (dnes Trenčianska Teplá) a tak sa stal jej vlastníkom. Najznámejším rodákom bol však Šimon Fába (1731-1801), ktorý bol ostrihomským kanonikom a veľkým podporovateľom svojich rodákov.

Vývin názvu obce: v roku 1277 sa spomína ako Slopna, v roku 1330 sa spomína ako Zlopna, od roku 1475 ako Slopna. V roku 1598 mala obec 31 domov, v roku 1720 mala 27 daňovníkov, v roku 1784 64 domov, 73 rodín a 397 obyvateľov, v roku 1828 52 domov a 477 obyvateľov.

0409_4
0409_6
0409

Tip na výlet