Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri

Späť

Papradno

LAT: 49.23015483
LNG: 18.41086962
1978, 018 13 Papradno, Slovensko

Prvá písomná zmienka o obci Papradno pochádza z roku 1525 a v minulosti táto obec patrila pod feudálne panstvo Bytča. Chotár Papradna vznikol v 15. storočí oddelením od chotára Veľká Jasenica. Osídľovanie obce prebiehalo pomaly, v 14. a 16. storočí prebiehalo najmä vďaka Valašskej kolonizácií. Na túto kolonizáciu sa dodnes zachovala aj pamiatka vo forme erbu obce Papradno. V erbe môžeme vidieť barana stojaceho na pažiti. Tento symbol obce sa používa už od roku 1757. Postupným osídľovaním Papradna sa začali vytvárať aj kopaničiarske osady.

Z najvýznamnejších môžeme menovať napríklad osadu Podjavorník, Majer, Podhúboč a iné. V roku 1649 došlo k radikálnemu zhoršeniu sociálnej situácie v obci a to najmä kvôli pôsobeniu grófky Biháryovej, ktorá dostala celú obec i jej chotár do prenájmu. Táto situácia trvala až do roku 1848, kedy sa Papradno vymanilo z poddanstva. Potom sa začalo v obci intenzívnejšie rozvíjať poľnohospodárstvo, chov dobytka, rôzne remeselnícke činnosti a podobne.

Keďže však Papradno leží v horskej oblasti, poľnohospodárstvu sa tu príliš nedarilo a ľudia boli odkázaní odchádzať za prácou do zahraničia (najčastejšie do Nemecka a Maďarska). V roku 1906 bola aj obec Papradno, ako mnohé iné, postihnutá maďarizáciou a bol jej určený nový názov – Kosárfalva (v doslovnom preklade dedina košikárov). Tento pomaďarčený názov bol odstránený až v roku 1918, so vznikom Československej republiky.

Z ďalších významných historických udalostí ešte treba spomenúť založenie dobrovoľného požiarnického zboru v roku 1896, založenie pobočky Slovenského Červeného kríža v roku 1935. V obci dodnes pôsobí aj Poľovnícke združenie, Klub dôchodcov a občanov ZŤP a krúžok priateľov prírody.

Architektonickou dominantou obce je jednoloďový kostol z roku 1792, postavený v neskoro barokovom štýle.

suc1_130136
p1100150_532927
suc3_324391

Tip na výlet