Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri

Späť

Horný Lieskov

LAT: 49.06525305
LNG: 18.43342431
1962, 018 21 Horný Lieskov, Slovensko

O založení obce Horný Lieskov alebo o pečatiach obce nachádzame len hmlisté náznaky. V knihe s názvom O zemianskych rodinách v uhorsku vydanej Ivanom Nágyom v Pešti v roku 1860, tlačenej u Beizela Vazula Kozmu, sa na strane 111 uvádza, že rod Lieskovských je kuriálnym zemianským rodom, ktorý existoval už za kráľa Ľudovíta V, ba ešte skôr a to za Róberta Karola z rodu Anjou, o tom svedčí dokazovací dekrét vyhotovený v roku 1381 Féria sexta prox. ante Festum S. Jacoby zo zhromaždenia zemanov Trenčianskej a Nitrianskej župy. Tento dokument vydal v Nitre kráľovský miestodržiteľ Mikuláš de Gara pre Vavrínca z Lieskova (syna Mikuláša). Dokument priznáva jemu a jeho pokoleniu vlastnícke právo na majetnosť v Lieskove delené panovníkom Karolom Róbertom z rodu Anjou. Tento dekrét znel podľa Daniela Szontaga takto:

"Nos Nikolas de Gara... erqa instantiam Laurentii filii Nikolai de Leszkov... exstradamus testimonium quod Vice Gomes, Judices mobilium et Jurati assessores... tecto vivificae crucis signo nobis prasetitas unaniam et concordi testficatione mediante totaliter affirmarunt, qvod predicta possessio Leszkov vocata prefati Laurencii et suorum progenitorum fusset, et eandem suis progenitoribus idcm Dominus Carolus Rex mediantibus literis suis privilegialibus perpetuo tradidiset eto."

Preložené do slovenčiny: "My Mikuláš de gara na predloženie Vavrínca syna Mikuláša Lieskovského z Lieskova, vydávame svedectvo, ktoré miestožupan a sprísahami prísediaci znakom kríža jednohlasne a svorne spoločne potvrdzujú, že horeuvedená osada Lieskov uvedenému Vavríncovi a jeho dedičom bola odovzdaná, čo potvrdil kráľ Karol na večné časy svojimi listinami."

43806833
380452b7c87d23aeaab8f013f5ed8c79
43625172

Tip na výlet