Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri

Späť

Hatné

LAT: 49.18610846
LNG: 18.38412531
1976, 018 02 Hatné, Slovensko

Od roku 1990 je Hatné zasa samostatnou obcou s novozvoleným zastupiteľstvom a starostom Dušanom Hladkým. Úlohami zastupiteľstva bolo, prístavba kultúrneho domu, rekonštrukcia sály, javiska, strechy a fasády hasičskej zbrojnice, vybudovanie vodovodu, kanalizácie, úprava komunikácií, prístavbu kaplnku na cintoríne, výstavba domu smútku, vybudovanie športovísk, perspektíva plynofikácie, rozvoj kultúry, tradícií, zavedenie separovaného zberu plastov, skla a iného domáceho odpadu, káblová televízia a iné. V súčasnosti stojí stále na čele obce Dušan Hladký a zastupiteľstvo volené každé štyri roky. Väčšina z úloh je splnená, zvyšné čakajú na realizáciu.Od roku 2007 je novou starostkou p. Iveta Žilovcová. V júli roku 2007 sa do novovybudovanej bytovky v hornej časti Hatného /Sánka/ nasťahovalo 10 mladých rodín. Bytovka bola postavená s prostriedkov európskej únie pre rozvoj bývania. Nachádza sa v nej 10 bytových jednotiek, z toho 4 dvoj izbové a 6 trojizbových bytov. V auguste 2008 bol opravený most do osady Zahrádkovce, ktorý zničila povodeň v roku 2005.

54083755
hatne_3
hatne8
pohl4upr2

Tip na výlet