Úvod
Kam na Považí
O regióne
História
Kam na lyže
Kontakt
Pridať podujatie
Mapa
Obce
Ubytovanie
Výlet
Športoviská
Podujatia
Kontakt
Partneri
Seniori z Trenčianskeho kraja súťažili v prednese poézie a prózy

Seniori z Trenčianskeho kraja súťažili v prednese poézie a prózy

Dôchodcovia z trenčianskeho regiónu stoja na prahu hodnotnej tradície. Po vlaňajšej premiére sa aj počas tohtoročného mesiaca knihy predviedli v prednese poézie a prózy. Dejiskom krajskej prehliadky recitujúcich seniorov bola 9. marca 2016 Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne (VKMR) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie, ktoré staršiu generáciu mobilizuje a zároveň posilňuje na duchu, zorganizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín (KO JDS) v spolupráci s VKMR a Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne (MO MS). Za motto si zvolilo citát spisovateľa Svetozára H. Vajanského „Ani perly nebývajú veľké, neporážajú veľkosťou, ale vnútornou hodnotou“. Ako doplnila predsedníčka KO JDS Mgr. Anna Prokešová, umelecký prednes literárneho textu cibrí pamäť, výrazové schopnosti a kultúru rečového prejavu. Prináša pritom radosť a formuje pozitívny prístup k vlastným schopnostiam.

Prehliadky prednesu pôvodnej slovenskej literatúry sa zúčastnilo pätnásť amatérskych recitátorov – reprezentantov všetkých okresných organizácií KO JDS. V porovnaní s mužmi mali ženy medzi súťažiacimi dvojnásobné zastúpenie. Z hľadiska žánru ich výberu dominovala poézia, pričom dvaja seniori sa predstavili s vlastnou tvorbou. Trojčlenná porota v zložení – Mgr. Mária Kubelová, Mgr. Matilda Klimáčková, Mgr. Margita Lamačková kládla najväčší dôraz na dramaturgickú prípravu predlohy, tvorivosť recitátora i jeho rečovú techniku. „Okrem pôsobivosti a kontaktu s poslucháčom oceňujeme samotnú schopnosť interpretácie rozsiahlych textov. Pozitívne hodnotíme aj inšpiráciu v dielach velikánov slovenskej literatúry na čele so Sládkovičovou Marínou alebo Bottovou skladbou Smrť Jánošíkova,“ priblížila predsedníčka poroty Mgr. Mária Kubelová.

Do celoslovenského finále z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) postúpili Mária Blaškovičová (Trenčín) a PhDr. Ľubica Juríčková (Považská Bystrica). Skrátka však neprišiel nik, každý účastník prehliadky dostal pamätnú plaketu. Podujatie moderovala predsedníčka MO MS Janka Poláková, o hudobné entrée sa postaral žiak Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Kristián Ovádek v korepetícii Mgr. Milice Ilčíkovej. Úrad TSK zastupovala Jana Bartošová z oddelenia kultúry.

Autor: Peter Martinák, VKMR

Foto: VKMRTip na výlet